5/5/09

Τρέχουμε για τα στροτόπεδαΣαν συνέχεια των δράσεων μας για τους ελεύθερους δημόσιους χώρους, επανερχόμαστε στα στρατόπεδα και οργανώνουμε με τους Δήμους Σταυρούπολης και Πολίχνης και τη βοήθεια του Ράδιο Θεσσαλονίκη, τον αγώνα δρόμου από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Επαναφέρουμε την απαίτηση μας να παραχωρηθούν στην τοπική κοινωνία σαν ελεύθεροι δημόσιοι χώροι. Να χαρακτηριστούν σαν κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, ώστε να αποφευχθεί μελλοντική τσιμεντοποίηση τους.

Τα υπάρχοντα αξιόλογα κτίρια να χαρακτηριστούν ιστορικά μνημεία και να αξιοποιηθούν για ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις.

Ζητάμε να γίνει αλλαγή του νόμου 2745/1999 για να αποκλειστεί η οικοπεδοποίηση των στρατοπέδων.